Điều khoản và điều kiện trên phimhdonline

Chào mừng đến với trang xem phim hay 185.217.94.232. Nếu bạn truy cập vào trang 185.217.94.232, hãy sử dụng các dịch vụ, cung cấp bởi Phim HD Online hoặc sử dụng thiết bị di động để đăng nhập vào trang web thì phải tuân theo các Điều kiện sử dụng này (gọi chung là Dịch vụ Phim HD Online), bạn buộc phải chấp nhận các điều khoản cua chúng tôi đề ra. Xin vui lòng đọc các điều khoản một cách cẩn thận. Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ các dịch vụ nào trên trang web khác của Phim HD Online hiện tại, trong tương lai, bạn cũng sẽ phải tuân theo các nguyên tắc, điều khoản và thỏa thuận áp dụng cho Dịch vụ Phim HD Online. Nếu các Điều kiện sử dụng này không phù hợp với Điều khoản được cung cấp cho bất kỳ dịch vụ Phim HD Online nào, Điều khoản sẽ kiểm soát.

Quyền Riêng tư

Vui lòng hãy xem lại các Thông báo bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi, điều này cũng chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào trên Phim HD Online.

Truyền thông điện tử

Khi bạn xem phim trên Phim HD Online mà có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn gặp phải hãy gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng truyền thông điện tử. Điều đó đồng nghĩa bạn đã đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn đáp ứng bằng truyền thông điện tử bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà các thông tin đó phải được viết thành văn bản.

Điều khoản và điều kiện

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm những thông tin sai lệch trong phần thành viên bình luận. Vì vậy, các bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng cá nhân như thẻ ngân hàng visa cho bất kỳ cá nhân nào trong phần bình luận.
  • Không click vào bất kỳ đường link nào mà không phải của 185.217.94.232 trong phần bình luận để tránh rủi ro hack.
  • Không chửi tục sử dụng từ ngữ thiếu khiếm nhã trong phần bình luận.
  • Bạn phải tuân thủ các điều khoản như không sử dụng hình ảnh logo, videos dưới mọi hình thức kêu gọi.
  • Xem phim miễn phí thì hãy like và chia sẻ đến bạn bè biết đến trang web.

Bản quyền

Tất cả nội dung có trên trang web này đều thuộc bản quyền độc quyền của 185.217.94.232, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, video clip, video tải xuống kỹ thuật số, biên dịch dữ liệu và phần mềm, tất cả đều thuộc bản quyền của Phimhdonline.net. Việc tổng hợp tất cả nội dung có trong hoặc được cung cấp thông qua bất kỳ trang nào của phimhdonline.

Thương hiệu

Phimhdonline là thương hiệu đã được đăng ký như logo, nội dụng và video film… . Các thương hiệu này các cá nhân hoặc tổ chức nào cũng không được sử dụng ngoại trừ được cho phép của chúng tôi. Các cá nhân hoặc tổ chức sẽ phải chịu mọi trách nhiệm về pháp luật nếu bạn cố ý lấy những nội dung đó.