Privacy Policy

Cập nhật lần cuối, ngày 26 tháng 5 năm 2020.

Chính sách quyền riêng tư

Phimhdonline biết rằng bạn đang quan tâm đến việc thông tin được sử dụng và chia sẻ như thế nào và chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn rằng chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các chính sách một cách cẩn thận và hợp lý. Bằng cách truy cập vào trang Phimhdonline.net hoặc các tên miền khác do Phimhdonline cung cấp, điều đó đồng nghĩa bạn chấp nhận các chính sách của chúng tôi.

Ohfim.com tôn trọng và tuyệt đối bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu”) có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Điều khoản sử dụng Ohfim.com để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống Ohfim.com

Thu thập Dữ liệu

Quy trình đăng ký của chúng tôi chỉ yêu cầu một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Vì chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn, do đó bạn có thể chọn không cung cấp những thông tin mà bạn cho rằng không cần thiết. Tuy nhiên, việc chặn một số tùy chọn có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên website và các dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp. Vui lòng lưu ý rằng user ID hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể chứa tên thật hoặc những thông tin cá nhân và vì vậy có thể xuất hiện trên website Ohfim.com.

Cũng giống như nhiều website khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.

Sử dụng Dữ liệu

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp

  1. Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này;
  2. Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu;
  3. Một dịch vụ do website của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  4. Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp;
  5. Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng website này vi phạm Chính sách riêng tư này, Điều khoản sử dụng Ohfim.com hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình;
  6. Website này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các website khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách bảo vệ riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.

Từ chối bảo đảm

Mặc dù Chính sách bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ của Ohfim.com, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo vệ riêng tư này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Ohfim.com.